Hur fungerar cryo-lipo med monolith quattro?

Upp till 4 applikatorer som skapar vacuum- och nedkylning (kontrolleras oberoende av varandra) placeras på de områden som ska behandlas. Cryolipo™-applikatorn skapar ett vacuum som, temporärt, reducerar blodflödet till behandlings-området, avmobiliserar fettvävnaden, och isolerar det behandlade området från omgivande vävnad. LED lasrar skyddar hudytan under hela nedkylningen.

Låg temperatur (-1° C till – 3° C) appliceras till området som behandlas under hela den kontrollerade värme-extraktions processen. Under den 30 till 50 minuter långa kylfasen (beroende på området som behandlas) kristalliseras (fryses) fettcellerna och efter att ha smält (apoptos), bryts cellmembranet ner och frigör lipiderna ut till det lymfatiska systemet. Lipiderna transporteras bort av patientens naturliga metabolism. Behandlingen är säker och är helt utan biverkningar, varken på huden eller i omgivande vävnad. Enbart de subkutana fettcellerna, vilka är väldigt sensitiva till låga temperaturer, förstörs under behandlingen. Efter avslutad Cryolipo™-behandling a vidtar en en- till tre månaders naturlig egen kroppsprocess som skapar ett naturligt slutresultat. Mellan 25 och 28 % av fettcellerna i det behandlade området kommer att försvinna efter en Cryolipo™-behandling.

Effekten av Cryolipo™-behandlingen kan förbättras ytterligare genom att använda Lipolaser och kraftfull lågfrekvens- kavitation före- och efter varje behandling. Detta ökar nedbrytningen av fettcellerna, förbättrar lymfdränaget och förstärker hudens uppstramning och elasticitet.
Behandlingen kräver ingen form av bedövning och patienten kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen – ingen ¨downtime¨.

Fettceller kristalliseras (fryser) under en Cryolipo™-behandling
Fettceller är betydligt mer sensitiva till låga temperaturer än omgivande vävnad. Detta gör det möjligt att kristallisera (frysa) dessa, oönskade, celler genom att använda Cryolipolys-teknik.

När fettceller smälter övergår de till apoptos (celldöd) vilket innebär att fettet i dessa döda och skadade celler frisätter lipider. Dessa lipider konverteras antingen till blodsocker av levern – vilket reducerar sötsug och allmän aptit – eller avlägsnas från kroppen genom normal metabolism.
Eftersom detta är en långsam, gradvis process kommer inte de frisatta lipiderna att skapa stress på livern eller andra normala kroppsfunktioner.
De förstörda fettcellerna kan aldrig återskapas, vilket gör att uppnådda resultat är bestående.
De flesta upplever en klart minskad aptit efter behandlingarna, som kan vara upp till flera veckor efter, viket kan hjälpa till att göra bestående förändringar i livsstils-vanor och därigenom behålla resultaten som uppnåtts.

Kristallisering (frysning) av fettceller
Efter att fettceller exponerats för temperaturer under noll grader C, under en längre tid, kristalliseras (fryser) de som visas på bilden till vänster. Fettceller är väldigt sensitiva för låga temperaturer, och kan därför förstöras i en kontrollerad process, utan någon skada på omgivande muskelvävnad eller blodkärl.

CTN Cryo-applikatorn använder vacuum för att dra in huden och subkutan fettvävnad in i behandlings-applikatorn, där vävnaden utsätts för temperatur under noll grader Celsius – lågt tillräckligt för att starta kristallisering av oönskade fettceller. Lång exponeringstid ger apoptos av fettcellerna, vilket orsakar strukturen av dem att ”kollapsa”. Detta frigör de mindre fettcellerna
– lipiderna – in i kroppens normala metabola cirkulation. Levern omvandlar de flesta av de frigjorda lipiderna till blodsocker vilket minskar the aptiten och samtidigt minskar mängden fett i kroppen.

Eftersom fettcellerna löses upp sakta och gradvis, klarar huden vanligtvis att dra sig samman och slutresultatet blir mer naturligt än med traditionella, invasiva metoder för fettborttagning.

Mikroskopiska bilder av fettceller som löses upp

Lämpliga områden för Cryolipo™-behandling

Före / efter bilder

45 year old female before treatment
6 weeks after 2 x 4 areas

54 year old male before treatments
13 months after 8 areas

38 year old female under arm before treatment 33 days
after one 45 minute Cryolipo